RODO

W dniu 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym Fundacja Siepomaga realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

W związku z powyższym, chcielibyśmy abyś wiedział że:

[Dane Administratora] Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Marbud04 z siedzibą w Rudzie Śląskie (41-710), przy ul. Karola Goduli  30

[Dane kontaktowe] Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: marcin@marbud04.pl

[Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora którym jest:

– zapewnienie najlepszej obsługi klienta;

– obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

– monitorowanie Twojej aktywności na naszych stronach;

– zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;

– prowadzenie analiz statystycznych;

– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);

[Odbiorcy danych osobowych] Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe, a także innym podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

[Okres przetwarzania danych osobowych] Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

  1. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. do czasu cofnięcia Twojej zgody w zakresie dotyczącym działań marketingowych, statystycznych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: marcin@mrabud04.pl Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.

Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

[Zakres uprawnień] Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

[Skarga do organu nadzorczego] Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.